Zavolajte nám:

+421 (0) 908 617 590

Služby

Elektroinštalácie

Návrh

Podľa želaní zákazníka vypracujeme podklady pre projektovú dokumentáciu. Doporučíme vhodné osvetlenie, jeho riadenie pre zabezpčenie komfortu vzhľadom na využitie priestorov. Vyberieme úsporné riešenia vrátane inteligentného riadenia spotreby elektrickej energie pre energeticky nenáročnú prevádzku.   

Projektovanie

Vypracujeme projektovú dokumentáciu vrámci platných noriem a predpisov pre získanie stavebného povolenia ako aj realizačnú dokumentáciu.     

Realizácia

Vrámci realizácie zohľadnujeme finančné možnosti zákazníka v rovnováhe s dodržiavaním všetkých platných noriem a predpisov ktoré sú rozhodujúce pre kolaudáciu a bezproblémové používanie nami dodaných materiálov a montážnych prác. 

Servis

Podľa platných predpisov vykonávame východiskové aj pravidelné revízie elektrických zariadení. V prípade zistenia závad na elektroinštaláciách a elektrických zariadeniach, tieto podľa dohody so zákazníkom promptne odstraňujeme. Cielom je vždy  bezpečná a bezproblémová prevádzka    

Rekonštrukcie

K rekonštrukcii elektroinštalácií musí dôjsť vždy ak sú vednia a istiace prvky nefunkčné, opotrebované alebo   vzhľadom na svoj vek a použité materiály pracujú nespolahlivo. Najčastejším prípadom sú zoxidované hlinníkové vednia v obytných domoch. Ich životnosť sa počítala v čase ich montáže na max 30-35rokov. Tieto vedenia sa často kombinovali s istiacimi prvkami ktoré v dnešnej dobe často už nereagujú na prúdové preťaženie. To znamená, že nevyhovujú požadavkym na bezpečné istenie nárokov dnešných spotrebičov. Na rozdiel od 60 či 70tych rokov minulého storočia kedy najnáročnejší spotrebič bol TV okolo 250W a občas elektrická platnička 1,5-2kW. Dnes je úplne bežné že cez Al vodiče kedysi dimenzované pre jednu fázu ktorá "uniesla" 2,3kW cca 10A často "preháňame"  súčasne bežiace spotrebiče ako sú mikrovlnka 1kW+ rýchlovarná kanvica min. 1,5kW+ práčka 1,5kW + počítač 0,15 - 0,4kW. Čo bežne v súbehu prekračkuje 3,6 až 4kW to znamená 16-18A . Pritom nám spravidla nie je vôbec divné, že istiaci prvok, ktorý má chrániť naše zdravie a majetok, vôbec nereaguje a nevypne, ani nás nenapadne že vodiče v stenách a hlavne na svorkách ističov či v zásuvkách sa prehrievajú až dochádza k opalovaniu kontaktov. Spravidla si nič nevšímame kým nedôjde k dymeniu, požiaru alebo dokonca úrazu el. prúdom. V týchto prípadoch je nutná kompletná výmena vední, zastaralých niekedy ešte drevených rozvádzačov, svorkovníc a istiacich prvkov. To platí či už v priemysle, obytných domoch, alebo bytoch. Nové elektroinštalácie používajú medené vedenia s odolnešou, dvojitou izoláciou a istiacimi prvkami ktoré včas reagujú na poruchy aj prúdové preťaženie, čím chránia vedenie, váš život aj majetok. Ďalšou ochranou sú prúdové chrániče tie vás v prípade poruchy a súčasnom dotyku vodivých častí ochránia pri náraste poruchového prúdu už o 30mA do 0,03s odpojením od zdroja. Takže v prvom momente poruchu zistíte len podľa cvaknutia prúdového chrániča a odpojenia napájania bez náznaku vášho ohrozenia.

Dnešné normy zohľadnujú aktuálne potreby bezpečného používania elektroinštalácií preto po rekonštrukcii vykonáme revíznu správu, ktorá je pre vás dokladom o bezpečnosti a technickom stave vašich elektroinštalácií a elektrických zariadení. 

Ako ušetriť na elektrickej energii? Túto otázku rieši naše energetické poradenstvo. 

Neobmedzujeme sa len na suché rady o úsporných opatreniach ako je výmena typu svetelných zdrojov, či kúpa spotrebičov triedy A+, ale individuálne riešime Vašu spotrebu ako aj prípadne výrobu elektrickej energie. Dnešné technické možnosti sú rozšírené už o riešenia výroby Vašej vlastnej elekrickej energie, ktorá dokáže pokryť Vaše požiadavky na jej spotrebu.

Zjednodušene povedané: čo si doma vyrobíte aj spotrebujete - to máte už navždy zadarmo.   

Optimalizácia výroby aj spotreby energie 

Najčastejším riešením pre domácnosti okrem úsporných opatrení a rekonštrukcie vedení sú malé fotovoltaické elektrárne. Tie vedia svojou výrobou v reálnom čase pokryť vašu aktuálnu spotrebu. Riešenie spočíva v dodávke el. energie priamo do vedení k vašim spotrebičom. Pomocou malých meničov čerpajúcich el. energiu z fotovoltaických panelov umiestnených na streche, fasáde či balkóne domu, každý cca po 230W môžeme k spotrebičom ako sú chladničky, mrazáky, spotrebiče v "stand by" móde dodať podobné množstvo energie, aspoň po dobu kedy sú fotovoltaické panely vo svite slnečného svetla. (pritom nemusí byť bezoblačné počasie ani priamy osvit). Výslenú spotrebu si spočítate jednoducho: kWh spotrebované minus kWh vyrobené = reálnej spotrebe ktorú vám ukáže fakturačný elektromer.

Výhodou: je jednoduché riešenie na vynulovanie spotreby el. energie. Nevýhodou zdanlivo vyššia obstarávacie cena.

Ďalším populárnym riešením hlavne pre rodinné domy je OFF GRID solárna elektráreň. Tento druh zdroja dokáže v závislosti od investície, použiteľnej plochy strechy či prístrešku a možnosti natočenia solárnych panelov čo najviac na juh. vyrobiť dostatok el. energie, často uplne bez potreby využívať bežnú elektrickú prípojku. Takže môžete byť navždy oslobodený od večného platenia za energie a ostatných k tomu patriacich poplatkov. Najnovšie technológie ktoré tiež vieme podľa Vašich požiadaviek dodať a nainštalovať, bezpečne riešia okrem výroby elektrickej energie aj výrobu plynu v reálnom čase a v momente jeho spotreby. Pokiaľ ide o nároky na ohrev TUV -teplej úžitkovej vody a predohrev TV- teplej vody pre kúrenie, dodávame už na Slovenku oblúbený systém kombinácie elektrického 230V AC a fotovoltaického-solárneho 250V DC ohrevu LOGITEX  

Výhoda: Doživotná energetická sloboda. Nie je nutná pravidelná údržba.  Nevýhoda: Časté a mylné počítanie návratnosti zdanlivo vyššej počiatočnej investície obnoviteľnych zdrojov podľa aktuálne najvýhodnejších taríf za kWh.

Obnoviteľný zdroj energie je špecifická účelová investícia tak ako pozemok, steny, okná, strecha, alebo pre niekoho auto. U týchto investícií tiež nie je exaktne možné zrátať návratnosť. Rovnako ale chceme aby nám spoľahlivo fungoval a plnil svoj účel aspoň tak dlho ako náš dom do ktorého neváhame investovať alebo si zobrať doživotnú hypotéku. Napriek tomu nás vie odbremeniť od večných poplatkov a starostí s platením faktúr za energie. Čo investujete raz už po zbytok existencie obnoviteľného zdroja nemusíte.   

Zdroj: SMA