Zavolajte nám:

+421 (0) 908 617 590

Je možné si pomocou elektriny zo solárnej elektrárne vynulovať vlastnú sporebu energie?

  • Domov
  • FAQ
  • Je možné si pomocou elektriny zo solárnej elektrárne vynulovať vlastnú sporebu energie?

Ano, je to možné pomocou modulárneho systému SaveEnergy. Tento systém sa dá vyskladať už od 230W zdroja. Každý panel na Vašej streche či fasáde už priamo vie dodať do Vašej domácej siete 230V/50Hz a cca 1A. Podmienkou najlepšej efektivity je spotrebovávať energiu v tom istom čase a na tom istom mieste (za tým istým elektromerom) kde je napojený "na zásuvku či rozvádzač" aj solárny zdroj. V takom prípade môžete zabudnúť počas dňa na náklady za prevádzku chladničky, počítača, dátových zariadení, nabijačku na baterky a pod. spotrebičov s primeraným výkonom k FV zdroju 

Pre fotovoltaiku (FV) v tomto prípade platí pravidlo že je najlepšie vyrábať energiu v mieste a čase spotreby pri zhruba rovnakom výkone zdroja a spotrebičov. Tento modulárny systém je možné vyskladať na každú 1fázu 230V/50Hz do 2760W. To znamená že počas doby dostatočného osvitu FV panelov je možné súčasne spotrebovávať z 1 fázy rovnaký výkon a to bez toho aby sa pohol váš fakturačný elektromer. Nezabudnite že investícia a veľkosť zdroja v tomto prípade musí byť primeraná vašej aktuálnej spotrebe el. energie. Pretože ak vyrobíte ovela viac energie ako jej stihnete v reálnom čase spotrebovať, tak tento prebytok pretečie zadarmo (vďaka zarážke na elektromeri) do distribučnej siete, ktorá ju predá za zmluvnú cenu napr. vášmu susedovi. Preto je nutné sa pri kúpe Tohto systému poradiť s našimi odborníkmi, ktorí vám poradia a nadimenzujú váš "šetrič energie" čo najefektívnejšie a bez legislatívnych komplikácií.